Ai parte, ai carte. Funciară

Guvernul României
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023
Află mai multe pe www.ancpi.ro/pnccf

Ai parte, ai carte. Funciară

În cadrul PNCCF, ANCPI colectează direct/indirect şi prelucrează prin intermediul executanţilor lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deţinători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Informaţiile cu privire la imobile şi proprietari, posesori, alţi deţinători legali, obţinute ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoştinţp publică, în condiţiile legii.

Autorităţile şi persoanele implicate în derularea activităţilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în cadrul PNCCF, sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acetor date.

Vei fi înregistrat GRATUIT în cadastru şi carte funciară!

Punct de informare:
Primăria Oraşului Măcin,
Str. Florilor nr. 1, camera 9
Telefon: 0240571354

Program: 08:00 – 12:00

Noi colectăm copii ale actelor tale de proprietate.
Împreună cu tine identificăm limitele proprietăţilor tale.

Colaborează cu echipa noastra!
Permite-i accesul pe proprietatea ta!