02.03.2016Anunţ de participare pentru artibuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a activităţilor sportive, sociale, cultură şi tineret desfăşurate în Oraşul Măcin
02.03.2016Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a culterlor religioase recunoscute de lege, ce îşi desfăşoară activitatea în Oraşul Măcin
19.01.2016Solicitare ofertă de preţ pentru investiţia: Servicii de întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul: reabilitare iluminat public în oraşul Măcin, judeţul Tulcea
19.01.2016Solicitare ofertă de preţ pentru investiţia: Servicii de întocmire studiu TOPO şi intabulare pentru obiectivul: modernizarea spaţiilor publice urbane (Str. Elena Doamnă. Str. Agricultori, Str. Panait Cerna, Str. Grigore Moisil, Str. Gheorghe Banea, Str. Nifon Bălăşescu, Str. Costavhe Negri, Str. Viitorului, Str. Pescăruş, Fundătura Soarelui, Str. Fânânii, Str. Livezi, Str. Malului, Str. Redutei, Str. Vasile Alecsandri, Str. Mircea Vodă, Str. Cetăţii, Str. Independenţei, Str. Plevnei, Str. Romană, Str. Republicii, Str. Poradin, Str. Crizantemelor, Str. Ştefan cel Mare) din oraşul Măcin, judeţul Tulcea
19.01.2016Solicitare ofertă de preţ pentru investiţia: Servicii de proiectare tehnică (expertiză tehnică, studiu geotehnic, documentaţie de avizare a lucrărilor de construcţii (D.A.L.I.), proiect tehnic (PTh şi DDE), alte documentaţii tehnice) pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare pentru obiectivul: modernizarea spaţiilor publice urbane (Str. Fânânii, Str. Livezi, Str. Malului, Str. Redutei, Str. Vasile Alecsandri, Str. Mircea Vodă, Str. Cetăţii, Str. Independenţei, Str. Plevnei, Str. Romană, Str. Republicii, Str. Poradin, Str. Crizantemelor, Str. Ştefan cel Mare) din oraşul Măcin, judeţul Tulcea
19.01.2016Solicitare ofertă de preţ pentru investiţia: Servicii de proiectare tehnică (expertiză tehnică, studiu geotehnic, documentaţie de avizare a lucrărilor de construcţii (D.A.L.I.), proiect tehnic (PTh şi DDE), alte documentaţii tehnice) pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare pentru obiectivul: modernizarea spaţiilor publice urbane (Str. Elena Doamnă. Str. Agricultori, Str. Panait Cerna, Str. Grigore Moisil, Str. Gheorghe Banea, Str. Nifon Bălăşescu, Str. Costavhe Negri, Str. Viitorului, Str. Pescăruş, Fundătura Soarelui) din oraşul Măcin, judeţul Tulcea
27.10.2015Cerere de oferte publicitate şi informare pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”.

Ofertele se depun până la data de 05.11.2015.

28.09.2015Cerere de oferte Lucrări pentru proiectul: “Reabilitare şi extindere clădire Grădinţa nr. 3, oraşul Măcin, judeţul Tulcea”.

Ofertele se depun până la data de 09.10.2015.

14.08.2015Răspuns Solicitare de clarificări Contract lucrări pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”
12.08.2015Cerere de oferte Audit pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”. Ofertele se depun până la data de 28.08.2015

Contract audit: Atribuit SC EMLARACONS AUDIT EXPERT SRL, Contract de servicii audit nr. 11863 din 03.09.2015

12.08.2015Cerere de oferte Dirigenţie şantier pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”. Ofertele se depun până la data de 28.08.2015

Contract asistenţă tehnică diriginte de şantier: Atribuit PF MORUZI CATALIN, Contract de servicii nr. 11817 din 03.09.2015

12.08.2015Cerere de oferte Furnizare dotări specifice pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”.

Ofertele se depun până la data de 05.11.2015

12.08.2015Cerere de oferte Furnizare mobilier pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”.

Ofertele se depun până la data de 05.11.2015

12.08.2015Cerere de oferte Lucrari pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”

Contract Lucrări : Atribuit SC EURO BUILDING SRL, Contract de lucrări nr. 11344 din 24.08.2015

12.08.2015Cerere de oferte Proiectare site web pentru proiectul “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”. Ofertele se depun până la data de 28.08.2015

Contract servicii proiectare site web: Atribuit SC VOICE MEDIA SRL, Contract de servicii nr. 11865 din 03.09.2015

12.08.2015Proiect tehnic “Înfiinţare Centru de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în oraşul Măcin”.

Ofertele se depun până la data de 28.08.2015