30.01.2018ANUNŢ PUBLIC. PRIMĂRIA U.A.T. MĂCIN având sediul cu sediul în orașul Măcin, Str. Florilor, nr. 1, județul Tulcea, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Măcin, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul PRIMĂRIEI U.A.T. MĂCIN, Str. Florilor, nr. 1, județul Tulcea, de luni până vineri între orele 8:00-16:00, și pe siteul www.macin.ro.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea cu sediul în str.14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

08.01.2018ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
07.12.2017ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47 alin. (5), din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
21.11.2017Urmare a adresei nr. 21251 din 07.11.2017 a Ministerului Afaceritor Interne, se aduce la cunostinţă că Ministerul Afacerilor Externe solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale pentru promovarea şi diseminarea informaţiilor cu privire ra reţeaua Solvit.
13.11.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
07.11.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
30.10.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
17.10.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
29.09.2017Funcţiile din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
27.09.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
24.08.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Servicii de reparaţii instalaţii electrica sala de sport”
28.07.2017În atenţia: crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice.
26.07.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
19.07.2017ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin inteţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare casdastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 7931/2017 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin. Ofertele se vor trimite în format electronic la adresa de email primaria_macin@yahoo.com sau prin fax la nr 0240573950.
15.06.2017Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
06.06.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
26.05.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
22.05.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
09.05.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane juridice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
02.05.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane iuridice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
28.04.2017Anunţ-invitaţie de participare la achiziţia directă de produse: “pavele autoblocante tip dublu T-T1 profil I cu dimensiunile de 200x165x60 mm(Lxlxh) culoare gri pentru suprafaţa de 3900 mp şi pavele autoblocante tip dublu T-T1 profil I cu dimensiunile de 200x165x60 mm(Lxlxh) culoare roşu pentru suprafaţa de 100 mp”. Caietul de sarcini este anexat.
27.04.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art. 47 alin (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
26.04.2017ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
19.04.2017ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
12.04.2017ANUNŢ. ÎN ATENŢIA MARILOR ŞI MICILOR FERMIERI. Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul videoconferinţei organizată în data de 07.04.2017 de către APIA – Central la care a participat şi Ministrul Agriculturii, Dl. Petre DAEA, acesta a reafirmat că termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pe suprafaţă este 15.05.2017, dată după care activitatea de primire a cererilor de sprijin va fi sistată.
05.04.2017ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
03.04.2017Declanşării procedurilor de selecţie pentru membrii consiliului de admnistratie la SC Edilitar Salub – Term SRL Măcin
03.04.2017ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
03.04.2017ANUNŢ În atenţia beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
31.03.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate (persoane fizice)

În temeiul prevededlor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administmtive frscale pentru următorii contribuabili.

30.03.2017INVITATIE
In vederea inscrierii in catalogul electronic a ofertelor privind servicii de recrutare prestate de un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane care va efectua selectia candidatilor pentru posturile de membri in Consiliul de Administratie al SC EDILITAR SALUB-TERM SRL Macin.

08.03.2017PLAN DE SELECŢIE – Componenta Iniţială
Pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie aI SC EDILITAR SALUB – TERM SRL
01.02.2017CĂTRE,
Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţul Tulcea
Doamnei/Domnului primar

Reprezentanţii Biroului Teritorial Constanţa ai Instituţiei Avocatului Poporului continuă acordarea de audienţe cetăţenilor din judeţul Tulcea.

31.01.2017În atenţia deţinătorilor de păsări,

Având în vedere situaţia epidemiologică a Europei sub raportul gripei aviare-confirmarea mai multor cazuti de boală în Europa la păsări domestice şi sălbatice, precum şi existenţa în zona Deltei Dunării, în localiţălile Pardina şi Crişan a două focare de gripă aviară la păsări domestice, precum şi un caz de gripă aviară la păsări sălbatice pe lacul Fortuna (UAT Maliuc) – este necesară respectarea de către deţinătorii de păsări, a prevederilor următoarelor acte normative:

27.01.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art.47 alin. (5) lit. b) şi prevederile alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
25.01.2017Anunţ şi model de cerere pentru calamităţi în sectorul agricol
10.11.2016Anunţ colectiv. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, republicată şi cu modificările şi completările anterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
02.11.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
28.10.2016Anunţ selecţie parteneri în cadrul programului operaţional capital uman 2014 – 2020
25.10.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
14.09.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
12.08.2016ANUNUŢ. Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante din cadrul Centrului de Zi pentru Copii, după cum urmează: 1 post muncitor necalificat (ajutor de bucătar)
10.08.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
21.07.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
13.06.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
15.04.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
13.04.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
06.04.2016ANUNŢ privind depunerea proictului nr. 2 al Asociaţiei Sportive Arrubium Măcin, şi propunerea spre finanţare cu suma de 81.900 ron din partea autorităţii finanţatoare
22.02.2016Lista dosare ANL incomplete şi eligibile la data de 16.02.2016. Lista privind ordinea priorităţii în funcţie de punctaj, privind soluţionarea cererilor de locuinţe ANL
05.02.2016CERERE DE OFERTĂ. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă privind achiziţiile publice – OUG 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, UAT Oraş Măcin, cu sediul in Măcin, str. Florilor, nr. 1, cod postal: 825300, judeţul Tulcea, vă solicită, o ofertă de preţ pentru: “Servicii de lucrări mecanice cu utilaj buldoexcavator ” pentru 700 ore
04.02.2016PROGRAMUL ANUAL al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al UAT Oraş Măcin pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general şi pentru cultele religioase
27.11.2015Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe ANL. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 7 zile înceoând de azi, data afişării
27.11.2015Lista dosare ANL incomplete la data de 18.11.2015. Deoarece nu s-au înregistrat suficiente dosare complete se vor putea depune cereri, respectiv completări la dosarele respinse, urmând a se organiza o nouă procedura de înregistrare şi completare a cererilor ANL, pentru ocuparea completă a apartamentelor ANL
18.11.2015Anunţ colectiv pentru publicarea prin publicitate. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, republicată şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale în perioada 01.01.2010 – 31.12.2014, pentru următorii contribuabili.
10.11.2015Anunţ colectiv. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
23.10.2015Anunţ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primărului oraşului Măcin:
– referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Registru Agricol;
– inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local;
– referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local;
14.09.2015Anunţ colectiv. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
18.06.2015Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate. În temeiul art. 44 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale în perioada 01.01.2013 – 30.04.2015, pentru următorii contribuabili…