01.02.2017CĂTRE,
Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţul Tulcea
Doamnei/Domnului primar

Reprezentanţii Biroului Teritorial Constanţa ai Instituţiei Avocatului Poporului continuă acordarea de audienţe cetăţenilor din judeţul Tulcea.

31.01.2017În atenţia deţinătorilor de păsări,

Având în vedere situaţia epidemiologică a Europei sub raportul gripei aviare-confirmarea mai multor cazuti de boală în Europa la păsări domestice şi sălbatice, precum şi existenţa în zona Deltei Dunării, în localiţălile Pardina şi Crişan a două focare de gripă aviară la păsări domestice, precum şi un caz de gripă aviară la păsări sălbatice pe lacul Fortuna (UAT Maliuc) – este necesară respectarea de către deţinătorii de păsări, a prevederilor următoarelor acte normative:

27.01.2017ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate (persoane fizice). În temeiul art.47 alin. (5) lit. b) şi prevederile alin. (6)-(7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
25.01.2017Anunţ şi model de cerere pentru calamităţi în sectorul agricol
10.11.2016Anunţ colectiv. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, republicată şi cu modificările şi completările anterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
02.11.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
28.10.2016Anunţ selecţie parteneri în cadrul programului operaţional capital uman 2014 – 2020
25.10.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
14.09.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
12.08.2016ANUNUŢ. Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante din cadrul Centrului de Zi pentru Copii, după cum urmează: 1 post muncitor necalificat (ajutor de bucătar)
10.08.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
21.07.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
13.06.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
15.04.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
13.04.2016ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art.47 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
06.04.2016ANUNŢ privind depunerea proictului nr. 2 al Asociaţiei Sportive Arrubium Măcin, şi propunerea spre finanţare cu suma de 81.900 ron din partea autorităţii finanţatoare
22.02.2016Lista dosare ANL incomplete şi eligibile la data de 16.02.2016. Lista privind ordinea priorităţii în funcţie de punctaj, privind soluţionarea cererilor de locuinţe ANL
05.02.2016CERERE DE OFERTĂ. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă privind achiziţiile publice – OUG 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, UAT Oraş Măcin, cu sediul in Măcin, str. Florilor, nr. 1, cod postal: 825300, judeţul Tulcea, vă solicită, o ofertă de preţ pentru: “Servicii de lucrări mecanice cu utilaj buldoexcavator ” pentru 700 ore
04.02.2016PROGRAMUL ANUAL al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al UAT Oraş Măcin pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general şi pentru cultele religioase
27.11.2015Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe ANL. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 7 zile înceoând de azi, data afişării
27.11.2015Lista dosare ANL incomplete la data de 18.11.2015. Deoarece nu s-au înregistrat suficiente dosare complete se vor putea depune cereri, respectiv completări la dosarele respinse, urmând a se organiza o nouă procedura de înregistrare şi completare a cererilor ANL, pentru ocuparea completă a apartamentelor ANL
18.11.2015Anunţ colectiv pentru publicarea prin publicitate. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, republicată şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale în perioada 01.01.2010 – 31.12.2014, pentru următorii contribuabili.
10.11.2015Anunţ colectiv. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
23.10.2015Anunţ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primărului oraşului Măcin:
– referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Registru Agricol;
– inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local;
– referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local;
14.09.2015Anunţ colectiv. În temeiul art. 44 alin (3) din O. G. nr. 92/2003 Republicată privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili.
18.06.2015Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate. În temeiul art. 44 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale în perioada 01.01.2013 – 30.04.2015, pentru următorii contribuabili…