16.02.2018 U.A.T. Oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional superior în data de 19.03.2018, ora 10:00, proba srisă, şi în data de 22.03.2018, ora 10:00, interviul.
30.01.2018 Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin
26.01.2018 Rezultatul interviului concursului organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superio la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin se va susţine în data de 26.01.2018 ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1, camera 13
25.01.2018 Proba de interviu pentru concursul organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superio la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin se va susţine în data de 26.01.2018 ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, str. Florilor nr. 1, camera 13
22.01.2018 Rezultatul la proba scrisă a concursului organizat în data de 22.01.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadrul U.A.T. oraşul Măcin
17.01.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22.01.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de refernt, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă din cadtrul U.A.T. oraşul Măcin
17.01.2018 Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin
15.01.2018 Rezultatul interviului la concursul din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin
15.01.2018 Rezultatele probei scrise la concursul din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin
09.01.2018 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 15.01.2018 privind ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public în cadrul U.A.T. oraşul Măcin

Angajări/Concursuri – 2017

22.12.2017 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătate şi securitatea în muncă. Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Măcin din str. Florilor nr. 1, judeţul Tulcea, în data de 22.01.2018 – proba scrisă, la ora 10:00 şi în data de 26.01.2018, ora 10:00 – interviul.
18.12.2017 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată (stabilită prin contractul de management) a funcţiei contractuale de conducere de administrator public în dat de 15.01.2018, ora 10:00 – proaba scrisă şi în data de 19.01.2018, ora 10:00 – interviul.
21.08.2017 Centralizator nominal al rezultatelor examamenului/concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
18.08.2017 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
16.08.2017 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
08.08.2017 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea particiăîrii la concursul din data de 16.08.2017 pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Director pentru centru de informare turistică, (143910) la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – 1 funcţie
21.07.2017 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de conducere de director la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în dată de 16.08.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 18.08.2017, ora 13:00 – interviul.
15.06.2017 Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii publice de execuţie în cadrul UAT oraşul Măcin.
15.06.2017 Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii publice de execuţie în cadrul UAT oraşul Măcin.
15.06.2017 ANUNŢ. Dl. Budileanu Gheorghe a declarat prin cerea înregistrată sub nr. 7894/15.06.2017 şi dl Rusu Emil-Antonel a declarat prin cererea înregistratî sub nr. 7895/15.06.2017 că au luat la cunoştinţă de rezultatul probei scrise şi nu intenţioneză să conteste rezultatul obţinut la proba scrisă, motiv pentru care solicită susţinerea probei de interviu astăzi 16.06.2017.
12.06.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii de execuţie, din data de 15.06.2017, în cadrul UAT oraşul Măcin
12.05.2017 ANUNŢ. U.A.T. oraşul Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional superior în data de 15.06.2017, ora 10:00, proba scrisă, şi în data de 20.06.2017, ora 10:00, interviul
26.01.2017 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual
debutant din aparatul de specialitate al primarului, in data de 25.01.2017 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
18.01.2017 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017
16.01.2017 Rezultatul interviului din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
16.01.2017 Rezultatul probei scrise la examenul / concursul pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
16.01.2017 ANUNT. Dna Irimia Eftimiţa a declarat prin cererea înregistată sub nr. 435/16.01.2017 şi dna Leopea Teodora a declarat prin cererea înregistrată sub nr. 434/16.01.2017 ca au luat cunoştinţă de rezultatul probei scrise şi nu intenţionează să conteste rezultatul obţinut la proba sorisă, motiv pentru care solicită susţinerea probei de interviu astăzi 16.01.2017.
16.01.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la examenul / concursul pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 16.01.2017, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
09.01.2017 ANUNT. Primăria Oraşului Măcin organizează examen de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioare a personalului contactual debutant din aparatul de specialitate al primarului, pentru următoarele funcţii:
– consilier la Compartimentul Centru de Informareşi Promovare Turistica
– dispecer (referent) la Compartimentul Sistem de monitorizare video
în data de 25.01.2011, ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Măcin, camera 13.

Angajări/Concursuri – 2016

16.12.2016 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor furncţii pubiice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin: consilier juridic, clasa l, grad profesional debutant la Compartimentul juridic – 2 posturi
16.11.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, din data de 14.11.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
14.11.2016 Rezultatul probei scrise la examenul / concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juidic, clasa l, grad profesional debutant la Compartimentul juidic, din data de 14.11.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Macin
07.11.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul / concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic în muncă, din data de 14.11.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
25.10.2016 Centalizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat, în data de 18.10.2016
21.10.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
18.10.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat din data de 18.10.2016
14.10.2016 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin:
– consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul juridic – 1 post
– consilier juridic, clasa l, grad profesjonal debutant la Compartimentul juridic – 1 post
12.10.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 18.10.2016 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monilorizare video şi dispecerat
26.09.2016 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debudant la Comparti.mentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat în data de 18.10.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 21.10.2016, ora 10:00 – interviul.
24.06.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă, din data de 22.06.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
22.06.2016 Rezultatele probelor scrise şi interviului din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă, din data de 22.06.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
14.06.2016 Rezultatul selecţiei de dosare de înscriere la examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă, din data de 22.06.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
13.06.2016 Rezultatul interviului din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziţii publice, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
13.06.2016 Rezultatul probei scrise din cadrul examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziţii publice, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
09.06.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul / examenul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achizitii publice din data de 13.06.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
24.05.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de de asistent medical principal (PL); în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţile de învăţământ, mediator şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de invăţământ “Liceul tehnologic Măcin” în data de 16.05.2016, în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
20.05.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL), în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţile de invăţământ, mediator, şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de învăţămât “Liceul tehnologic Măcin”
20.05.2016 Centralizator nominal aI rezultatelor examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de şofer, treapta profesională I la Compartimentul intreţinere – reparaţii, deservire, în data de 12.05.2016
20.05.2016 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin de expert, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Buget, finanţe, contabilitate, resurse umane, sănătatea şi securitatea în muncă.Concursul se organizeazală sediul Primăriei Oraşului Măcin din str. Florilor nr. 1, judeţul Tulcea, în data de 22.06.2016 – proba scrisă, la ora 10:00 şi în data de 27.06.2016, ora 10:00 – interviul.
18.05.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul Intreţinere – reparaţii, deservire Comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei de interviu.
16.05.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL), în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţile de învăţământ, mediator şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de invăţământ “Liceul tehnologic Măcin”, din data de 16.05.2016
13.05.2016 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
– inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, investiţii, atragere fonduri europene, mediu;
– inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziţii publice;
12.05.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul intreţinere – reparaţii, deservire din data de 12.05.2016
10.05.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 16.05.2016 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL), în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în unităţlile de învăţământ, mediator şcolar, din aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitatea medicală în unitatea de învăţământ “Liceul tehnologic Măcin”
06.05.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs,înregistrate în vederea participării la concursul din data de 12.05.2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul Întreţinere – reparaţii, deservire
21.04.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical principal (PL) în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară şi în aparatul de specialitate al primarului şi care va presta activitate medicală în unitatea de învătământ “Liceul tehnologic Măcin”, în data de 16.05.2016, ora 10:00 – proba scrisă ţi în data de 20.05.2016, ora 10:00 – interviul
19.04.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer, treapta profesională I la Compartimentul Întreţinere – reparaţii, deservire în data de 12.05.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 18.05.2016, ora 10:00 – interviul.
18.03.2016 Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, calsa I, gradul profesional superior la Servicul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru şi agricultură, programe, prognoze, investiţii, atragere fonduri europene, mediu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin
15.03.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat pentru funcţii publice de execuţie în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
07.03.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul / concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut organizat pentru funcţii publice de execuţie, din data de 14.03.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
01.03.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concusului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat, în data de 23.02.2016 în cadrui Primăriei Oraşului Măcin
29.02.2016 Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
23.02.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / congursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din data de 22.02.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
23.02.2016 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat din data de 23.02.2016
22.02.2016 Rezultatul interviului din cadrul examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
22.02.2016 Rezultatul probei scrise din cadrul examenului / concursului pentu ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din data de 22.02.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
17.02.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul / examenul pentru ocuparca funcţiei publice de execuţie de referent clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului din data de 22.02.2016 în cadrul Primăriei Oraşului Măcin
16.02.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării la concursul din data de 23.02.2016 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
12.02.2016 ANUNŢ. Primăria Oraşului Măcin organizează examen/concurs de promovare în grad profesional superior în data de 14.03.2016, ora 10.00, proba scrisă, şi în data de 17.03.2016, ora 10.00, interviul.
29.01.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de dispecer debutant Ia Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat
26.01.2016 Centalizator nominal al rezultatelor examenului concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, în data de 18.01.2016
26.01.2016 Centralizator nominal al rezultatelor examenului / concusului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local în data de 25.01.2016
25.01.2016 Document comunicare rezultate în urma soluţionării contestaţiei depuse cu privire la rezultatele interviului concursului din data de 18.01.2016 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de administrator I la Sala de Sport, desfăşurat în data de 22.01.2016
25.01.2016 Rezultatul interviului din cadrul
examenului / concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local în data de 25.01.2016
22.01.2016 ANUNŢ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin
22.01.2016 Rezultate interviu concursuri Primăria Măcin din data de 22.01.2016
19.01.2016 Rezultate probă scrisă concurs din data de 18.01.2016
15.01.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru ocuparea funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
11.01.2016 Rezultatul selectării dosarelor de concurs, înregistrate în vederea participării Ia concursul din data de 18.01.2016 pentru ocuparea funcţiilor contactuale de execuţie de:– consilier, gradul debutant la Compartimentul Centru de Informare şi Promovare Turistică – 1 funcţie
– dispecer IA la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 1 funcţie;
– dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 2 funcţii;
– administrator I Ia Sala de Sport – 1 funcţie;

Angajări/Concursuri – 2015

23.12.2015 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– consilier, gradul debutant la Compartimentul Centru de Informare şi Promovare Turistică – 1 funcţie
– dispecer 1A la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 1 funcţie
– dispecer debutant la Compartimentul Sistem de monitorizare video şi dispecerat – 2 funcţii
– administrator I la Sala de Sport – 1 funcţie

 

23.12.2015 ANUNT. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Măcin