15.09.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Papetărie-pachet de rechizite de birou şi accesorii”
24.08.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Servicii de reparaţii instalaţii electrica sala de sport”
19.07.2017ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin inteţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare casdastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 7931/2017 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin. Ofertele se vor trimite în format electronic la adresa de email primaria_macin@yahoo.com sau prin fax la nr 0240573950.
22.06.2017Anunţ-invitaţie participare achiziţie directă servicii transport agregate carieră cu autobenă 8×4
22.05.2017INVITAŢIE de participare. Achiziţie pachet semaforizare
03.05.2017INVITAŢIE
În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “servicii de revizie anuală de întreţinere a echipamentului – Centrală termică “Nova Florida” încălzire/ACM VELA CTFS AF, 24 kw, TF” prestate de un operator economic specializat şi autorizat în domeniu