22.06.2017Anunţ-invitaţie participare achiziţie directă servicii transport agregate carieră cu autobenă 8×4
22.05.2017INVITAŢIE de participare. Achiziţie pachet semaforizare
03.05.2017INVITAŢIE
În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind “servicii de revizie anuală de întreţinere a echipamentului – Centrală termică “Nova Florida” încălzire/ACM VELA CTFS AF, 24 kw, TF” prestate de un operator economic specializat şi autorizat în domeniu