Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de admnistraţie la SC Edilitar Salub – Term SRL Măcin

10.05.2017ANUNŢ pentru recrutarea şi selecţia membrilor
Consiliului de Administraţie ai Societăţii EDILITAR SALUB-TERM SRL MĂCIN
03.04.2017Declanşărea procedurilor de selecţie pentru membrii consiliului de admnistratie la SC Edilitar Salub – Term SRL Măcin
30.03.2017INVITATIE
In vederea inscrierii in catalogul electronic a ofertelor privind servicii de recrutare prestate de un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane care va efectua selectia candidatilor pentru posturile de membri in Consiliul de Administratie al SC EDILITAR SALUB-TERM SRL Macin.

08.03.2017PLAN DE SELECŢIE – Componenta Iniţială
Pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie aI SC EDILITAR SALUB – TERM SRL